LOGISTIC AUTO COM Sp. z o.o 
05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 54A 
VAT 9522198690 

 .